Địa chỉ

352 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận

Điện thoại

0352 697 300

Email

Khoa.Hoang@Taphoacam.com